Pictures
Miedzna - People
Miedzna, 2008-06-9


Macej Batorowicz - the Postman of Miedzna

Norbert Batorowicz


Anna Trebicka

Zenon Panufnik
remembering Icko

Henryka Rusjan, aged 92


Jadwiga Batorowicz
remembering ...Anna i Adam