GULag – Wspomnienie

Książka Lida - Ukhta / 1939-1941 Wspomnienia o gułagu

Książka
Lida – Ukhta / 1939-1941
Wspomnienia o gułagu